Partnerzy

Poznaj naszych partnerów i dowiedz się,
w jakim zakresie świadczymy dla nich usługi.

Obsługa prawna ING Factoring

 • Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce
 • Zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej oraz karty pobytu (legalizacja pobytu)
 • Zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych,

Obsługa prawna ING Factoring 2

 • Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce
 • Zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej oraz karty pobytu (legalizacja pobytu)
 • Zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych,

Obsługa prawna ING Factoring 3

 • Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce
 • Zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej oraz karty pobytu (legalizacja pobytu)
 • Zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych,

Obsługa prawna ING Factoring 4

 • Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce
 • Zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej oraz karty pobytu (legalizacja pobytu)
 • Zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych,

Jesteś zainteresowany naszym doradztwem? Zostaw swoje dane w formularzu.